HR – Uvjeti upotrebe

Web stranica www.seoprom.hr sastoji se od različitih sadržaja koje održava SEOprom.

Posjećujući ovu stranicu ili koristeći se njome, pristajete na ovdje navedena pravila.

Web stranicom možete se koristiti uz uvjet da pristanete na pravila, uvjete i objave koje ona sadržava, bez modifikacija. Koristite li se ovom stranicom, smatra se da se slažete sa svim pravilima, uvjetima i odredbama.

Modifikacija ovih pravila korištenja

SEOprom redovito provjerava i ažurira informacije objavljene na stranici. SEOprom zadržava pravo na izmjenu pravila, uvjeta i objava koje reguliraju njeno korištenje. SEOprom ne prihvaća odgovornost niti jamči da su informacije uvijek aktualne, ispravne i/ili potpune. SEOprom se ne obvezuje obaviještavati svoje kupce o izmjenama ovih uvjeta.

Nezakonito ili zabranjeno korištenje

Uvjet korištenja web stranice  vaše je jamstvo da nećete upotrebljavati navedenu web stranicu u svrhu koja je nezakonita ili zabranjena ovim pravilima, uvjetima ili odredbama. Nije dopušteno koristiti se ovom stranicom na način koji bi štetio stranici ili je onesposobio, preopteretio i narušio te koji bi ometao druge korisnika da se njome služe. Nije dopušteno uzimati ili pokušati dobiti materijale ili informacije na način koji nije omogućen ili ponuđen preko stranice.

Izuzeće od odgovornosti

Informacije, softver, proizvodi i sluge koje stranica sadržava ili nudi mogu sadržavati netočnosti ili tipografske pogreške. Unesene informacije mijenjaju se periodički. SEOprom može unapređivati i/ili mijenjati web stranicu u bilo kojem trenutku. Web stranica ne može biti temelj za donošenje osobnih, pravnih ili financijskih odluka.

Web stranica ni u kojem slučaju neće biti odgovorna za izravnu, neizravnu, kaznenu, slučajnu, posebnu, posljedičnu štetu ili ostalu uključujući, bez ograničenja, štetu zbog gubitka podataka ili dobiti, koja proizlazi ili je na bilo koji način povezana s korištenjem stranice ili njezinim radom. Navedeno se primjenjuje u najvećemu mogućem opsegu koji propisuje primjenjivi zakon.

Prekid/ograničenje prekida

SEOprom zadržava pravo, po vlastitoj diskreciji, prekinuti vaš pristup stranici i uslugama koje su uz nju vezane ili bilo kojemu njihovom dijelu u bilo koje vrijeme i bez prethodne obavijesti.

EN – Terms of use

Agreement between user and SEOprom Web Site

The SEOprom Web Site is comprised of various Web pages operated by SEOprom. The Web Site is offered to you conditioned on your acceptance without modification of the terms, conditions, and notices contained herein. Your use of the Web Site constitutes your agreement to all such terms, conditions, and notices.

Modification of these terms of use

SEOprom reserves the right to change the terms, conditions, and notices under which the Web Site is offered, including but not limited to the charges associated with the use of the Web Site. SEOprom is not required to inform its customers about the changes to these terms.

 

No unlawful or prohibited use

As a condition of your use of the Web Site, you warrant to SEOprom that you will not use the Web Site for any purpose that is unlawful or prohibited by these terms, conditions, and notices. You may not use the Web Site in any manner which could damage, disable, overburden, or impair the Web Site or interfere with any other party’s use and enjoyment of the Web Site. You may not obtain or attempt to obtain any materials or information through any means not intentionally made available or provided for through the Web Site.

Liability disclaimer

The information, software, products, and services included in or available through the SEOprom Web Site may include inaccuracies or typographical errors. Changes are periodically added to the information herein. SEOprom and/or its suppliers may make improvements and/or changes in the Web Site at any time. Advice received via the Web Site should not be relied upon for personal, medical, legal or financial decisions and you should consult an appropriate professional for specific advice tailored to your situation.

SEOprom and/or its suppliers make no representations about the suitability, reliability, availability, timeliness, and accuracy of the information, software, products, services and related graphics contained on the web site for any purpose. To the maximum extent permitted by applicable law, all such information, software, products, services and related graphics are provided “as is” without warranty or condition of any kind. SEOprom and/or its suppliers hereby disclaim all warranties and conditions with regard to this information, software, products, services and related graphics, including all implied warranties or conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement.

To the maximum extent permitted by applicable law, in no event shall SEOprom and/or its suppliers be liable for any direct, indirect, punitive, incidental, special, consequential damages or any damages whatsoever including, without limitation, damages for loss of use, data or profits, arising out of or in any way connected with the use or performance of the Web Site, with the delay or inability to use the Web Site or related services, the provision of or failure to provide services, or for any information, software, products, services and related graphics obtained through the Web Site, or otherwise arising out of the use of the Web Site, whether based on contract, tort, negligence, strict liability or otherwise, even if SEOprom or any of its suppliers has been advised of the possibility of damages. If you are dissatisfied with any portion of the Web Site, or with any of these terms of use, your sole and exclusive remedy is to discontinue using the Web Site.

Termination/access restriction

SEOprom reserves the right, in its sole discretion, to terminate your access to the Web Site and the related services or any portion thereof at any time, without notice.